Gemeente Nieuws: Aan de slag met de eerste proeftuin: het Stationsplein

Gemeente Nieuws: Aan de slag met de eerste proeftuin: het Stationsplein

Het college van B&W heeft ingestemd met de uitvoering van de allereerste proeftuin van de gemeente Roosendaal. Een proeftuin is een kleine, afgebakende ruimte waarin enkele verbeteringen worden uitgeprobeerd. Deze proeftuin is één van de zes proeftuinen uit het ontwikkelplan. Gemeente Roosendaal werkt hier samen aan met provincie Noord-Brabant, bewoners, de NS, eigenaars, ondernemers en andere partijen uit het gebied.


Proeftuinen als onderdeel van een groter plan 

In de proeftuinen worden aanpassingen uitgeprobeerd, met als doel om op korte termijn al verbeteringen te kunnen realiseren. Welke aanpassingen dit moeten zijn, haalt de gemeente op bij omwonenden en ondernemers. Met deze input heeft de gemeente een breedgedragen ontwerp gemaakt. Wanneer blijkt dat de korte termijn aanpassingen succes hebben, worden deze verwerkt in het definitieve plan. Dit is de kracht van de proeftuinen. 

Proeftuin Stationsplein 

Bij het ophalen van input bij de omwonenden en ondernemers kwamen twee belangrijke aandachtspunten naar voren: de verkeersveiligheid en de uitstraling van het Stationsplein. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt een deel van het gebied een ‘30 km per uur’ zone en worden de zebrapaden verplaatst en verbreed. Ook worden er zitplekken toegevoegd. Om de uitstraling te verbeteren, wordt er op verschillende manieren groen toegevoegd aan het gebied. En met signalering wordt de route naar het centrum aangegeven.  

De proeftuin wordt voorbereid en uitgevoerd binnen de kaders van dit voorstel. De proeftuin is in goede samenwerking met de NS vormgegeven en de NS heeft haar gronden beschikbaar gesteld voor deze eerste stap in het ontwikkelingplan van Roosendaal.  

Wethouder Arwen van Gestel: Ik ben enorm enthousiast over deze eerste concrete stap. Ons doel is het gebied groener, veiliger en duurzamer te maken voor bezoekers en inwoners. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we onze inwoners bij nodig. Daarom gaan we dit traject samen aan. De eerste verbeteringen van het Stationsplein zijn al snel te zien. Samen aan de slag. Voor nu en later.  

Licentie: Copyright
Auteur:  Urban synergy

Vervolg
Het Stationsplein is een belangrijke plek voor Roosendaal, als visitekaartje van de stad. Het is dan ook geen toeval dat dit de eerste en grootste proeftuin is, van de in totaal zes proeftuinen. De proeftuinen komen in verschillende deelgebieden; het Stationsplein, de Brugstraat, de Burgemeester Prinsensingel, de Dominéstraat/Bloemenmarkt, de Raadhuisstraat en/of Molenstraat en een mobiliteitshub in de omgeving van het station.

De werkzaamheden voor de proeftuin Stationsplein starten nog dit jaar.

Bron: www.roosendaal.nl

Spread the love
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *