Controle opslaglocatie Roosendaal

Controle opslaglocatie Roosendaal

ROOSENDAAL – Op donderdag 24 november werd een groot aantal opslagunits aan de Ettenseweg gecontroleerd. Deze controle werd uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie en met gebruikmaking van speurhonden. De verhuurder ALLSAFE Mini Opslag verleende volledige medewerking aan deze controle.

De twee honden, die kunnen speuren naar explosieven, vuurwerk, munitie, geld en drugs sloegen bij 5 units aan. Echter werden geen van deze zaken in de units aangetroffen. De enige noemenswaardige bijvangst was een mes tussen andere spullen in een verhuisdoos. Het mes was van een dusdanig formaat en type dat het in beslag is genomen door de politie. Het zal worden vernietigd. Verder bleken de opslagunits van de verhuurde in orde te zijn.

Het bedrijf voert een actief beleid om onheus gebruik van haar opslagunits te weren en neemt verregaande kwalitatieve- controle- en veiligheidsmaatregelen. Dit succesvolle beleid blijkt opnieuw haar vruchten af te werpen tijdens de controle in Roosendaal. De gemeente, politie en verhuurder kijken terug op een geslaagde controle.

Gebruik opslaglocaties
Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Het is niet altijd bekend wat zich hier precies afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden. Met het oog op de komende jaarwisseling werd tijdens deze controle extra gelet op de opslag van (illegaal) vuurwerk.

Verhuurders weerbaar maken
De controles hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van overtredingen en criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe het nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook het altijd via de bank laten verlopen van betalingen en het geen zakendoen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties. ALLSAFE Mini Opslag heeft dit al goed geborgd in de werkprocessen. Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

Bron: www.politie.nl

Spread the love
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *