wo. sep 27th, 2023

ROOSENDAAL – Vorig jaar hebben we vastgesteld dat het binnen de regels niet mogelijk is om voorstellingen te houden in het openluchttheater in samenwerking met Theater De Kring. Sindsdien hebben we alle regels en procedures in beeld gebracht om te onderzoeken wat wel mogelijk is. Helaas heeft dit onderzoek uitgewezen dat er slechts één scenario mogelijk is: kleinschalige en middelgrote voorstellingen met beperkt versterkt geluid.

Oorzaak

Bij professioneel gebruik van het openluchttheater gelden hiervoor andere regels dan voor een evenement of door gebruik van vrijwilligers. Dit gaat bijvoorbeeld om verschillende geluidsnormen om de overlast voor omwonenden te beperken. Daarnaast horen daar ook meer voorzieningen bij dan de huidige voorzieningen.

Vervolg

Er zijn opties om in de toekomst wel voorstellingen te houden in het openluchttheater. We starten met het aanpassen van het bestemmingplan voor het Vrouwenhofpark om kleinere voorstellingen en het gebruik van de gerealiseerde voorzieningen structureel mogelijk te maken. Zo kunnen we het openluchttheater gebruiken waar het voor bedoeld is. Dat blijft ons uitgangspunt. 

Bron: www.roosendaal.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *